آموزش بافت ساق دست با دو ميل

» آموزش بافت ساق دست با دو ميل

آموزش بافت ساق دست با دو ميل  


1 کلاف - میل شماره 4.5 – 4

نحوه بافت ساق دست دخترانه :

47 دانه سر انداخته از همان رج اول بافت طرح را شروع میکنید


دانه اول+2 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3دانه زیر+1 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3 دانه زیر+1 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3دانه زیر+3 دانه رو


رج دوم و همه رجهای پشت بافت تکرار بافی میباشد

(ژته ها پشت بافت از رو بافته میشود)


رج 3 و رج 4 تکرار بافی هستند


رج 5 : دانه اول+2 دانه رو +1 ژته +3 دانه یکی از زیر+1 ژته +3 دانه رو + پیچ چپ به راست 1 دانه را با 2 دانه جابجا کنید+1 دانه رو + پیچ راست به چپ 1 دانه را با 2 دانه جابجا کنید +3 دانه رو +1 ژته +3 دانه یکی از زیر +1 ژته +3 دانه رو +1 ژته+3 دانه یکی از زیر+1 ژته +3 دانه رو + پیچ چپ به راست 1 دانه را با 2 دانه جابجا کنید +1 دانه رو + پیچ راست به چپ 1 دانه را با 2 دانه جابجا کنید+3 دانه رو +1 ژته +3دانه یکی از زیر +1 ژته +3 دانه از رو 

رج 7 : دانه اول+2 دانه رو +1 ژته +3 دانه یکی از زیر+1 ژته +3 دانه رو + 3دانه زیر+1 دانه رو + 3دانه از زیر +3 دانه رو +1 ژته +3 دانه یکی از زیر +1 ژته +3 دانه رو +1 ژته+3 دانه یکی از زیر+1 ژته +3 دانه رو + 3 دانه زیر +1 دانه رو + 3 دانه زیر+3 دانه رو +1 ژته +3دانه یکی از زیر +1 ژته +3 دانه رو


از رج 5 تا رج 8 را مرتب تکرار کنید تا قد بافت 25 سانت بشود بعد برای انگشت شصت رج روی بافت ( رجی که پیچ نداشته باشید) 23 دانه ببافید 7 دانه کور کنید و بقیه دانه ها را ببافید در رج پشت وقتی رسیدید به قسمت کور شده 7 دانه اضافه کنید و بقیه دانه ها را ببافید تا 5 سانت و دانه ها را کور کنید.


ساق دوم را بصورت قرینه با ساق دست بافتنی اول ببافید.

درز پهلوی بافت را بدوزید و از ساق دست بافتنی خود لذت ببرید.


آخرین مطالب این وبلاگثبت آگهی رایگان ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی
ساخت وبلاگساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان
استخدام نویسنده آنلایناستخدام نویسنده آنلایناستخدام نویسنده غیر حضوری
راز اعداد جفتراز اعداد جفتراز اعداد رند ، اعداد فرشتگان  ساخت وبلاگ