مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» آموزش بافت ساق دست با دو ميل

آموزش بافت ساق دست با دو ميل

آموزش بافت ساق دست با دو ميل  


1 کلاف - میل شماره 4.5 – 4

نحوه بافت ساق دست دخترانه :

47 دانه سر انداخته از همان رج اول بافت طرح را شروع میکنید


دانه اول+2 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3دانه زیر+1 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3 دانه زیر+1 دانه رو+3 دانه زیر+3 دانه رو+3دانه زیر+3 دانه رو


رج دوم و همه رجهای پشت بافت تکرار بافی میباشد

(ژته ها پشت بافت از رو بافته میشود)


رج 3 و رج 4 تکرار بافی هستند


رج 5 : دانه اول+2 دانه رو +1 ژته +3 دانه یکی از زیر+1 ژته +3 دانه رو + پیچ چپ به راست 1 دانه را با 2 دانه جابجا کنید+1 دانه رو + پیچ راست به چپ 1 دانه را با 2 دانه جابجا کنید +3 دانه رو +1 ژته +3 دانه یکی از زیر +1 ژته +3 دانه رو +1 ژته+3 دانه یکی از زیر+1 ژته +3 دانه رو + پیچ چپ به راست 1 دانه را با 2 دانه جابجا کنید +1 دانه رو + پیچ راست به چپ 1 دانه را با 2 دانه جابجا کنید+3 دانه رو +1 ژته +3دانه یکی از زیر +1 ژته +3 دانه از رو 

رج 7 : دانه اول+2 دانه رو +1 ژته +3 دانه یکی از زیر+1 ژته +3 دانه رو + 3دانه زیر+1 دانه رو + 3دانه از زیر +3 دانه رو +1 ژته +3 دانه یکی از زیر +1 ژته +3 دانه رو +1 ژته+3 دانه یکی از زیر+1 ژته +3 دانه رو + 3 دانه زیر +1 دانه رو + 3 دانه زیر+3 دانه رو +1 ژته +3دانه یکی از زیر +1 ژته +3 دانه رو


از رج 5 تا رج 8 را مرتب تکرار کنید تا قد بافت 25 سانت بشود بعد برای انگشت شصت رج روی بافت ( رجی که پیچ نداشته باشید) 23 دانه ببافید 7 دانه کور کنید و بقیه دانه ها را ببافید در رج پشت وقتی رسیدید به قسمت کور شده 7 دانه اضافه کنید و بقیه دانه ها را ببافید تا 5 سانت و دانه ها را کور کنید.


ساق دوم را بصورت قرینه با ساق دست بافتنی اول ببافید.

درز پهلوی بافت را بدوزید و از ساق دست بافتنی خود لذت ببرید.

فرم ارسال نظر  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان مشاهده