مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» آموزش بافت دستکش

آموزش بافت دستکش

دستکش بافت

دستکش با نخ متوسط و میل شماره چهار: 


چهل دانه از دور مچ سرمیندازیم. چهارسانت کشبافت یکی زیر یکی رو میبافیم. بعد بافت رو ساده میکنیم و حدود ده سانت ساده بافی میکنیم. بعد چهارتا دونه وسط رو مشخص میکنیم و 36 تا دونه باقیمانده را به دو طرف تقسیم میکنیم. یعنی 18 دونه میبافیم قبل از 4 دونه وسط یه ژته میزنیم. چهارتا دونه را میبافیم و دوباره یه ژته میزنیم و 18 دونه اخر کار و میبافیم. رج های پشت کار تمامی دانه ها به رو بافته و ژته ها را هم بسته میبافیم که سوراخ نیفتد. 

رج بعد 18 دونه میبافیم و اینبار بجای چهارتا شش دانه وسط داریم. قبل و بعد از شش دانه ژته میزنیم و 18 دانه اخر رو هم میبافیم.

به همین ترتیب در رجهای روی کار بعد از 18 دانه اول و قبل از 18 دانه اخر ژته میزنیم تا جایی که دانه های وسط ما به 12 الی 14 دانه برسند. 

ابن 12 یا 14 دانه را در سنجاق قفلی نگه میداریم و سپس 18 دانه اول و 18 دانه آخر را با هم (پشت سر هم) سه سانت ساده بافی میکنیم. و چهار رج کشبافت یکی زیر یکی رو میبافیم و کور میکنیم.

میرویم سراغ دانه های شصت که کنار گذاشته بودیم. این دانه ها را داخل میل میگیریم و چهار رج کشبافت یکی زیر یکی رو میبافیم و کور میکنیم. 

برای بند روی دستکش 7 دانه سرمیندازیم بافت رکن انجام میدیم و در رج سوم و پنجم به اول و اخر دانه ها یک دانه اضافه میکنیم تا دانه هامون به 11 دانه برسند.


11 دانه را یک رج کامل به زیر میبافیم، رج بعد سه زیر یه رو سه زیر یه رو سه زیر میبافیم.. یعنی وسط 11 دونه دوتا دونه به زیر بافته میشوند. این بافت را حدود چهار سانت کمتر از دور مچ ادامه میدهیم. در انتها 11 دونه رو دو بار از دو طرف کور میکنیم تا به 7 دانه اولیه برسیم و در نهایت کلیه دانه ها را کور میکنیم. بند را با نخ و سوزن و یک دکمه به دستکش میدوزیم. و درز کنار دستکش را میدوزیم

فرم ارسال نظر  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان مشاهده