مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» آموزش بافت شال گردن مردانه دومیل

آموزش بافت شال گردن مردانه دومیل

بافت شال گردن مردانه دومیل


با کاموا ضخیم و میل شماره بالا


26 دانه سر انداخته


در این بافت

همه رجهای زوج  از اول تا اخر شال

دانه ها به شکلی که 

دیده می شوند

بافته میشوند

ولی رج های فرد

به ترتیبی که توضیح 

می دهم???? بافته می شود

رج 1، 5، 9 -


 10 دانه زیر

 2 دانه رو ، 2 دانه زیر . 2 دانه رو

10 دانه زیر


رج 3 ، 7 - 


2 دانه از زیر  6 دانه رو 2 دانه زیر

 

2دانه رو 2 زیر 2 رو


2تا زیر 6 رو  2 تا زیر


رج 11 ،15، 19-


2 تا از زیر 2 تا از رو  

2 تا از زیر 2 تا رو  

10 زیر

 2تا رو  2 تا زیر 2 تا رو 

 2 تا زیر


رج 13 ، 17 -


2 زیر 2 تا رو 2 تا زیر  2 تا رو


 2 تا زیر  6 رو  

2 تا زیر  2 رو

 2 تا زیر 2تا رو 2 تا زیر


و رج 21 - تکرار رج 1

بقیه شال رج ها به ترتیب تکرار شود


نکته - شما برای پهنی بیشتر شال برای هر نقش 8 دانه 8 دانه اضافه کنید که نقش ناقص نماند


الا برای این شال 26 دانه سر انداختیم


اگر شال پهن تر بخواهیم 

26+8=۳۴دانه

با این کار یک نقش به شال ما اضافه می شود 

34+8=۴۲ دانه

و با این تعداد دانه دو نقش به شال اول ما اضافه میشود.

فرم ارسال نظر  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان مشاهده