مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» آموزش بافت پیراهن کلوش زنانه

آموزش بافت پیراهن کلوش زنانه

آموزش بافت پیراهن کلوش زنانه:

سایز لباس 38

نخ نازک 

میل شماره 3


قسمت روی لباس

برای قسمت جلو 149دانه سر بیاندازید.

2رج به زیر ببافید.

از رج سوم ، طرح لوزی توری را اجرا کنید.

بافت لوزی به 9 دانه تقسیم میشود که پس از هر گل 1دانه زیر ببافید و دوباره از ابتدا نقشه را اجرا کنید.

رج1:2دانه زیر .2تایکی(2تا یکی اولی همیشه جابه جاشود) 1ژته .1زیر .1ژته .2تا یکی .2زیر 

رجهای پشت همه دانه هارا به رو ببافید وژته ها باز بافته شود

رج 3: 1زیر .2تا یکی .3زیر .1ژته .2تا یکی .1زیر

رج 5 : 2تا یکی.1ژته .5 زیر .1ژته .2تا یکی

رج7:تکرار رج اول

رج 9: تکرار رج سوم

رج11 .سه زیر .1ژته .2تا یکی.4زیر

6 بار نقشه را (به فاصله 1زیر)تکرار کنید

تا به وسط کار برسید برای پیله وسط 10 دانه ساده بافی کنید یک بار دیگر نقشه را اجرا کنید 10 دانه دیگر ساده بافی و 6 مرتبه دیگر نقشه را اجرا کنید(مانندسمت راست)

پس از اتمام نقشه درچ11رج، 8 دانه فاصله بین لوزیها دارید که به فاصپله 8 رج ،1دانه از وسط ساده ها کم کنید تا به 5دانه ساده برسد در حین بافت به فاصله هر 5رج1ژته،2تا یکیکنید(درست روی ژته و 2تا یکی رج 11)

5بار تکرار کنید در این فاصله فقط گل وسطی(گل هفتم)تا بالای کار بلافاصله از ابتدا تکرار می شود.

پس از کلوش پایین لباس،حدود 30 سانت تا زیر بغل ببافید .

برای حلقه آستین به ترتیب 4.3.2.1 دانه کور کنید وبعد به فاصله هر 6رج یک دانه دیگر از سمت حلقه کور کنید. برای یقه .ابتدا 24 دانه در وسط کور کنیدسپس 10بار از دو طرف کور کنید بقیه دانه ها را صاف ببافید تا بلندی حلقه آستین به 20 سانت برسد سپس سرشانه را کور کنید.


پشت لباس:

129 دانه سر بیاندازید.

7 بار نقشه را اجرا کنید و بقیه بافت را مانند جلو لباس(بدون پیله وسط)ادامه دهید پس از حلقه استین .17 سانت ببافید وبعد برای پشت یقه ابتدا 18 دانه در وسط کور کنید سپس 4.3.2.1دانه از دوطرف کور کن

آستین:

60دانه سربیاندازید وپس از 2 رج رکن. 6بار نقشه را اجرا کنید ومانند جلو ،کلوش کنید سپس تا زیر بعل(حدود42)سانتیمتر ساده بافی کنید.

برای ایجاد حلقه. به ترتیب 4.3.2.1.دانه از دو طرف کور کنید سپس یکی یکی کور کنید تا قد حلقه آستین به 17 سانت برسد همه دانه ها را کور کنید.

یقه:

سرشانه ها را بدوزید .درست وسط 24 دانه را در نظر بگیرید و از بالا به پایین کوک ریز(چین سوزنی)بزنید بعد.24 دانه وسط را به حالت پیله،کوک بزنید و بعد دورتادور یقه را یک ردیف پایه کوتاه ویک ردیف پایه معکوس(از چپ به راست)بباید.

فرم ارسال نظر  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان مشاهده