مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» پاپوش دو میل کودک بند دار پسرانه [آپدیت شد]

پاپوش دو میل کودک بند دار پسرانه  [آپدیت شد]

پاپوش دو میل کودک بند دار پسرانه


برای بافت این پاپوش. ابتدا ۳۱ دانه شروع میکنید

رج اول :همه ی دانه ها از زیر

رج دوم: دانه ی اول رو به میل میگیرید. ۱ ژوته. ۱۴ دانه به زیر .۱ ژوته ۱ زیر. ۱ ژوته. ۱۴ دانه زیر.۱ ژوته. دانه ی اخر از زیر

رج سوم: همه ی دانه ها از زیر بافته میشه.

رج چهارم :.دانه ی اول و به میل میگیری .۱ دانه ب زیر .۱ ژوته .۱۴ دانه زیر .۱ ژوته. ۳ دانه زیر. ۱ ژوته. ۱۴ دانه زیر. ۱ ژوته ۲ دانه زیر.

رج پنجم : همه دانه ها به زیر.

به این شکل ادامه میدید تا دانه های وسطی ژوته ها به ۱۱ دانه برسد. حالا همه ی دانه ها رو ۴ خط بدون اضافه کردن میبافید. این میشه کفی پاپوش ما.

رج بعد برای بافت روی پاپوش. ابتدا ۱۲ دانه اول و میبافید. و بعد ۲ دانه زیر.۴ دانه رو .۱ دانه زیر.۴ دانه رو.۱ دانه زیر.۴ دانه رو.۱ دانه زیر.۴ دانه رو. ۱ دانه زیر.۴ دانه رو. ۲ دانه زیر. ۱۲ دانه ی بعدی رو روی میل سمت چپ نگه داشته برمیگردید. از اینجا به بعد فقط ۲۷ دانه ی وسطی رو میبافید.

بعد از اینکه دانه های وسطی و ۴ رج به این ترتیب بافتین. در رج بعدی از وسط دانه هایی که به رو بافته شده یکی کم میکنید. رج برگشت دانه ها رو همانطور ک هستن میبافید.

دوباره در رج بعد عمل کم کردن دانه ها رو تکرار میکنید. تا وقتی که ۷ دانه باقی بمونه. ۷ دانه ی باقی مانده را ۱۲ خط رکن میبافید و کور میکنید.(برای عبور بند پاپوش )

حالا دانه های باقی مانده ی کنار ها رو در یک میل کرده. ۱ رج به زیر میبافید. و در رج بعدی ۱۲ دانه اضافه میکنید (برای بند پاپوش )۴ خط دیگر رکن میبافیدو همه ی دانه ها رو کور میکنید 

میتونید در حین بافت روی بند پاپوش جای دکمه هم بزارید.

تگ ها :   پاپوش دو میل
فرم ارسال نظر  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان مشاهده