مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» آموزش بافت کلاه مارپیچی

آموزش بافت کلاه مارپیچی دو میل، آموزش دو میل

بافت کلاه مارپیچی,آموزش دو میل

کاموا متوسط
میل شماره 4
 
نحوه بافت کلاه مارپیچی یا بستنی قیفی

مدل کلاه بافتنی بستنی قیفی از 3 مرحله بافت تشکیل می شود:
مرحله اول بافت بالای کلاه
مرحله دوم بافت کشباف کلاه
مرحله سوم بستن درز بالایی کلاه
 
مرحله اول بافت کلاه مارپیچی

بالای کلاه به شکل یک مستطیل بافته می شود.
نوع بافتی که برای بالای مدل کلاه بافتنی به کار می برید به این صورت است:
4 رج ساده بافی به رو(رج1 رو، رج2 زیر، رج3 رو، رج4 زیر) و 4 رج ساده بافی به زیر (رج 5 زیر، رج6 رو،  رج7 زیر، رج8 رو). در طول بافت مستطیل این 8 رج را باید تکرار کنید.

شروع بافت:

بافت مستطیل از 3 مرحله تشکیل می شود و شروع بافت را با سر انداختن 3 دانه آغاز کنید.
مرحله اول بافت مستطیل بافت تقریبا به اندازه یک چهارم دور سر می شود.
بافت طبق مدلی 8 رجی که در بالا توضیح داده شد انجام می شود.

رج های روی بافت:

در رج های روی بافت بعد از دانه اول و قبل از دانه آخر یک ژته کور (سید) بزنید.

رج های پشت بافت:

در رج های پشت ژته ها رو بدون سوراخ ببافید. دقت کنید که به اندازه ای دانه اضافه کنید، که اندازه دانه ها به اندازه از پیشونی یا از پشت سر تا فرق وسط سر باشد.
مرحله دوم بافت مستطیل بافت تقریبا به اندازه دو چهارم دور سر می شود.

رج های روی بافت:

در رج های روی بافت بعد از دانه اول یک ژته کور بزنید و دو دانه انتهای رج را با هم ببافید.

رج های پشت بافت:

در رج های پشت بافت ژته را بدون سوراخ ببافید.

مرحله سوم بافت مستطیل بافت تقریبا اندازه یک چهارم دور سر می شود.

رج های روی بافت:

در رج های روی بافت 2 دانه ابتدای رج و 2 دانه انتهای رج را 2 تا یکی ببافید.

رج های پشت بافت:

رج های پشت را طبق بافتی که باید انجام بدهید ببافید.

سپس 3 دانه آخر را 3 تا یکی کنید و یک بار دیگر، دانه آخر را ببافید تا بافت مستطیل کامل کور بشود.
با توجه به این مدل بافت، عرض این مستطیل به اندازه فرق سر تا پیشانی و طول آن برابر دور سر است.
توجه: بهتر است طول مستطیل را درست ببافید تا نیازی به کشیده شدن مستطیل موقع سر کردن نباشد و برآمدگی ها بیشتر خودشان رو نشان بدهند.
 
مرحله دوم بافت کلاه مارپیچی

از یک طرف قسمت طولی مستطیل دانه به میل بگیرید.
رج اول:
همه دانه ها را به رو ببافید.
رج های بعدی:
حال به اندازه دلخواه خودتان کشباف معمولی یا هر مدل کشبافی که دوست دارید ببافید.
 
مرحله سوم بافت کلاه مارپیچی

برای قسمت بالایی کلاه می توانید به دو روش عمل کنید:
1- از میان دانه های لبه طولی مستطیل نخ رد کنید و محکم بکشید تا جمع بشود.
2- با میل از این قسمت هم دانه بگیرید و دانه ها را در چند رج پی در پی دوتا یکی ببافید و تقریبا تا 15دانه آخر را به نخ بگیرید و محکم گره بزنید.
سپس نخ را بلند ببرید و با ادامه نخ درز کلاه را بدوزید.
سپس کشباف را از رجی که به رو بافته بودید به روی بافت تا بزنید.
همچنین می توانید برای قسمت مرکزی کلاه یک منگوله هم وصل کنید.


اسباب بازی
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


با شروین وبمستر با کمترین هزینه صاحب وبسایت شو با شروین وبمستر با کمترین هزینه صاحب وبسایت شو مشاهده