مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» بلوز جلو باز چپ و راستی دخترانه

آموزش بلوز جلو باز چپ و راستی دخترانه با میل

آموزش بافت بلوز دخترانه,بلوز دخترانه,بلوز جلو باز دخترانه,بافت بلوز دخترانه,ّلوز دخترانه با میل

45دونه هرپیش روسربگیرید4رج ساده بافی کنید یه رج زیر یه رج رورج بعد بعداز دونه اول یه ژوته دوتا یکی1دونه زیر یه ژوته دوتا یکی 1دونه زیر تا آخررج رج بعد ژوته ها سوراخ بیوفته برای دالبرشدن لبه لباس.4رج ساده بافی بعد لبه شروع را داخل میل گرفته دوتا یکی میکنید تا همان 45 دونه داشته باشید.شروع مدل 10دونه زیر ببافید یه ژوته دوتا یکی تاآخررج.
رج بعددونه ها همه سرجای خودش بافته میشه وژوته سوراخ بیوفته تا6 رج و3سوراخ رویهم.
رج بعدیه ژوته دوتا یکی 6دونه زیردوتا یکی یه ژوته تا آخررج.
رج بعد دونه ها جای خودش
رج بعد یه ژوته دوتایکی 4دونه زیر دوتایکی یه ژوته تا آخررج
رج بعد دونه ها جای خودش
رج بعد یه ژوته دوتا یکی 2دونه زیر دوتا یکی یه ژوته تا آخررج
رج بعددونه ها جای خودش
رج بعد ساده بافی یه رج زیر یه رج روتا  17 سانت بعد برای یقه هردورج 1دونه کور کنیدتا دونه ها به 16 دونه برسه دیگه کور نکنید تا سرشانه .اندازه سرشانه تا پایین لباس 32 سانت بشه. آستین هم مدل افتاده هست .
برای آستین 35 دونه سر بگیرید مدل پایین لباس دالبر ببافیدهردورج 1دونه اضافه کنیدتا زیر بغل یا حلقه آستین مدل روهم روی أستین پیاده کنید.
پشت راهم 60 دونه سربگیرید مثل جلو ببافید .
برای گودی کمر وخوش فرم شدن میتونید چند دونه از کمر کور کنید.
برای سجاف دورتادور لباس رو تومیل بگیرید مثل پایین لباس دالبر کنید


آرایشی بهداشتی
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات مشاهده