مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» بافت موتیف گل قلاب بافی

بافت موتیف گل قلاب بافی

بافت موتیف گل,آموزش قلاب بافی,قلاب بافی

آموزش بافت موتیف گل با قلاب

10 زنجیره زده و به اولین زنجیره با گره نامرئی بست بزنید تا حلقه شود.

3 زنجیره زده و در حلقه 23 پایه بلند ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج گره نامرئی بزنید.

5 زنجیره زده و تا پایان رج 11 مرتبه : (یک دانه را نبافته، در بعدی یک پایه بلند و 2 زنجیره ببافید.)

به سومین زنجیره ابتدای رج گره نامرئی بزنید.

روی 2 زنجیره یک گره نامرئی بزنید.

4 زنجیره و 4 پایه دوبل ببافید. 5 زنجیره بزنید.

تا پایان رج روی هر دو زنجیره ، 5 پایه دوبل و 5 زنجیره ببافید. (11 مرتبه)

به چهارمین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

دوگره نامرئی ببافید. یک زنجیره بزنید.

روی 5 زنجیره به ترتیب 5 پایه دوبل، 3 زنجیره و 5 پایه دوبل ببافید.

تا پایان رج 11 مرتبه : روی پایه دوبل وسطی (سومی) رج قبل پایه کوتاه زده و روی هر 5 زنجیره (5 پایه دوبل، 3 زنجیره

و 5 پایه دوبل )ببافید.

به این ترتیب گلبرگ های گل شکل می گیرند.

روی زنجیره ابتدای رج گره نامرئی بزنید.

منبع: تصویر زندگی


اسباب بازی
فرم ارسال نظر





  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


رپورتاژ آگهی دائمی در بلاگسازان با 3 لینک فالو رپورتاژ آگهی دائمی در بلاگسازان با 3 لینک فالو مشاهده