» آموزش کلاه بافتنی لبه دار با میل

مهارت های لازم برای بافت

 

وسایل لازم برای بافت


شروع بافت کلاه بافتنی لبه دار با میل

برای بافت این کلاه بافتنی لبه دار ابتدا دور سر را اندازه گرفته سپس منهای 3 می کنید و به اندازه آن دانه سر می اندازید.

20 رج مدل رکن ( ابری) ببافید.

ادامه بافت:

در این جا باید دانه ها را قسمت کنید. (پیچ ها باید جفت باشد) مدل بافت به این صورت می باشد:

2 دانه از رو، 4 دانه از زیر، و تا انتهای زج به همین صورت ادامه دارد.
2 رج به هیمن روش ببافید.
 رج بعد:
حال مدل پیچ را باید در بافت بیاندازید، یعنی 4 دانه زیر را 2 دانه 2 دانه جابجا می کنید،( اینجا 2دانه بعدی را آورده و ازروی دانه اولی که شکل پیچ را به ما می دهد رد می کنیم، می بافیم ) بعد 2 دانه از رو را می بافیم.

تا 2 سانتی متر مانده به طول مورد نظرتان این 3 رج بافت را ادامه دهید.

 

ادامه بافت:

2 سانتی متر مانده به طول مورد نظرتان بافت را به صورت کشباف یک دانه زیر، یک دانه رو تغییر دهید.

1 یا 2 رج را کشباف ساده ببافید، سپس در هر رج کشباف همه دانه را دوتا یکی کنید تا دانه ها کم شود. وقتی دانه ها به اندازه سر، شد همه دانه ها را کور کنید. سپس نخ را از بین دانه های مانده رد کرده و ان را بکشید تا بالای کلاه جمع بشود. بعد درز کلاه را نیز بدوزید.


بافت لبه روگوشی کلاه

کلاه را دولا کنید و از روی قسمت گوش 20 دانه بگیرید و دو رج مدل رکن ببافید.
بعد از 2 رج بافت،  سر هر رج ازهر طرف یک دانه کور کنید. این کار را تا جایی ادامه دهید تا 6 دانه باقی بماند.
سپس 4 رج ببافید و یک جادکمه در آورید. بعد 3 رج دیگر نیز بافت را ادامه دهید و بافت را کور کنید.

برای سمت دیگر هم همین روش را تکرار کنید.

 

بافت قسمت لبه جلوی کلاه

برای بافت این قسمت باید از فاصله بین لبه های روگوشی را دانه بگیرید و تا اندازه ای که می خواهید بلندی لبه کلاه باشد بافت رکن انجام دهید. وقتی که طول بافت به اندازه مورد نظرتان رسید همه دانه ها را کور کنید و لبه کلاه را برگردانید.
سپس با دو دکمه در دو طرف لبه کلاه بافت را به بالا وصل کنید.


آخرین مطالب این وبلاگراز اعداد جفتراز اعداد جفتراز اعداد رند ، اعداد فرشتگان
استخدام نویسنده آنلایناستخدام نویسنده آنلایناستخدام نویسنده غیر حضوری
ثبت آگهی رایگان ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی
ساخت وبلاگساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان  ساخت وبلاگ   |   گردشگری