درباره

انواع مدل های بافت،دستبافت،نمونه مدل های لباس دستبافت


مدل های بافت،بافتنی،پیراهن دستبافت،کت دستبافت،بلوز و دامن دستبافت،مدل کلاه,مدل شنل دستبافت

دسته بندي ها

جستجو

امکانات


برچسب‌ها: ,
نوشته شده در شنبه 20 مرداد 1397 ساعت 7:43 توسط : رز ابی | دسته : | بازدید


 • سارافون با بافت پولک, آموزش قلاب بافی ,آموزش قلاببافی ,زنگ قلاب بافی, بافت سارافن ,سارافون قلاب بافی,سارافن دخترانه مدل پروانه

  سارافن دخترانه مدل پروانه
  طریقه بافت سارافن دخترانه مدل پروانه
  وسایل مورد نیاز :
   1- 4 کلاف 100 گرمی
   2- 3 کلاف طوسی و یک کلاف صورتی
   3- قلاب شماره 3
  4- روبان صورتی 2 متر
  طریقه بافت تکه جلو پروانه :
  قسمت بدنه پروانه با پایه کوتاه و کاموای دولا.
  رج 1) 4 دانه زنجیر بافته شود.
  رج 2 و 3 ) روی 4 زنجیر 4 دانه پایه کوتاه می‌‌بافیم.
   رج 4) 4 تا پایه کوتاه می‌‌بافیم.
  رج 5) تعداد دانه‌ها را به 5 دانه می‌‌رسانیم البته با اضافه کردن یعنی در لابه لای بافت در یک دانه دو دانه پایه کوتاه بافته می‌‌شود.
  رج 6) مانند رج 5 بافته می‌‌شود.
  رج 7 و 8) دوباره دانه‌ها به 4 دانه تبدیل می‌‌شوند با کم کردن دانه‌ها یعنی یکی از پایه کوتاهها را نمی‌بافیم در اینجا بدنه پروانه آماده است.
  طریقه بافت بال پروانه (تکه جلو سارافن) :
   رج 1) از قسمت پایین بافت بدنه پروانه یعنی از رج سوم نخ را وصل کرده البته از طرف کناره 2 زنجیر و 4 پایه بلند در اولین نقطه محل وصل نخ می‌‌بافیم 5 دانه زنجیر بافته و در وسط بافت 4 پایه بلند در یک دانه می‌‌بافیم، 4 زنجیر4 پایه بلند در دو رج مانده به آخر بافته می‌‌شود.
  رج 2) 3 دانه زنجیر و 4 پایه بلند در وسط 4 پایه بلند رج قبل بافته می‌‌شود. 2 زنجیر و یک پایه بلند در وسط 4 دانه زنجیر رج قبل ، 2 زنجیر و 4 پایه بلند در وسط 4 پایه بلند رج قبل، 2 زنجیر و 6 پایه بلند در وسط 5 دانه زنجیر رج قبل ، 2 زنجیر و 4 پایه بلند در وسط پایه بلند رج قبل.
  رج 3) 3 زنجیر و 4 پایه بلند ، 3 زنجیر با پایه کوتاه به اولین پایه بلند ، 3 زنجیر به دومین پایه بلند با پایه کوتاه وصل شود. 3 زنجیر با پایه کوتاه تا آخر، 6 پایه بلند رج قبل که جمعاً 5 حلقه 3 زنجیر خواهیم داشت، 3 زنجیر 4 پایه بلند در وسط، 2 زنجیر یک پایه بلند روی پایه بلند رج قبل، 2 زنجیر و 4 پایه بلند در وسط ، 3 رج دیگر بافت را به همین صورت ادامه می‌‌دهیم با این تفاوت که هربار یک دانه حلقه از 5 حلقه بافته شده کم خواهد شد. وقتی حلقه وسط به دو دانه حلقه 3 زنجیر رسید ( طرح آناناسی) بافت را به این صورت ادامه می‌‌دهیم نخ را قطع می‌‌کنیم در وسط بافت، 4 پایه بلند داریم. نخ را وصل کرده و 4 پایه می‌‌بافیم کار را برمی گردانیم و فقط یک قسمت بال پروانه را می‌‌بافیم در اصل در اینجا بال پروانه از هم جدا می‌‌شوند و یک سمت بـال پروانـه را دوتکه می‌‌بافـیم ، 4 پایه بـلند 5 زنجیر یک پایه بلند رج قبل به همین صورت بافت ادامه پیدا می‌‌کند با این تفاوت کـه هریـک رج درمـیان از تـعداد زنجیرها کم خواهد شد یعنی اول 5 زنـجـیـر رج بـعد 4و3 می‌‌شود. آخـریـن رج 4 پـایـه بـلنـد 4 زنـجیر و 4 پایـه بلـند می‌‌بـافیـم و رج بعد 4 پایه بلند  4 پایه بلند در وسط پایه بلند رج قبل خواهیم داشت تکه بعدی بال پروانه را نیز به همین صورت می‌‌بافیم.
   طریقه بافت تکه پشت بالاتنه سارافن :
  رج 1) به اندازه پهنای دوبال پروانه یعنی تکه بالاتنه جلو زنجیر بافته شود.
  رج 2) 4 زنجیر در ششمین دانه زنجیر یک پایه بلند می‌‌بافیم، 2 زنجیر و یک پایه بلند در دومین دانه زنجیر، 2 زنجیر و یک پایه بلند در چهارمین دانه زنجیر تا آخر( بافت مربع).
   رج 3) 4زنجیر و در اولین مربع یکپایه بلند می‌‌بافیم، 2 زنجیر در دومین مربع یک پایه بلند بافته تا 5 دانه مربع در ششمین مربع 4 دانه پایه بلند در یکجا می‌‌بافیم، دوباره 5 مربع و 4 دانه پایه بلند در مربع 12 تا آخر بافت به همین صورت بافته می‌‌شود.
  رج 4) 4 دانه از مربع‌ها را می‌‌بافیم مربع پنجمی را رد کرده 2 زنجیر و 4 پایه بلند در وسط 4 پایه بلند رج قبل، 2 زنجیر و یک مربع را رد کرده در دومین مربع یک پایه بلند.
  * نکته : هریک رج درمیان در دو طرف 4 پایه بلند دو دانه از مربع‌ها را نبافته رد می‌‌کنیم و این کار به این دلیل است که تعداد مربع‌های ما به حالت عادی خود باشند و هیچ مربعی اضافه نشود اگر این کار را انجام ندهیم به تعداد مربع‌های ما اضافه می‌‌شود.  بافت را تا 10 رج به همین صورت ادامه می‌‌دهیم.
  رج 11) از هردو طرف بافت یعنی سمت راست و چپ کار 2 دانه از مربع‌ها را نمی‌بافیم و کار را برمی گردانیم رج را تا آخر می‌‌بافیم دوباره برای رج برگشت دو دانه از مربع‌ها را یکی در اول و یکی در آخر بافت را نمی‌بافیم( گودی حلقه آستین). بعد از کم کردن دانه‌ها بافت را تا 9 رج دیگر ادامه می‌‌دهیم بعد از پایان 9 رج از سمت راست کار 5 دانه از مربع‌ها را جدا کرده می‌‌بافیم کار را برمی گردانیم و تا 5 سانت فقط این 5 دانه مربع را می‌‌بافیمدوباره از سمت چپ کار 5 دانه از مربع‌ها را جدا کرده و 5 سانت می‌‌بافیم( گودی پشت گردن) کار ما در اینجا به پایان می‌‌رسد.
   طریق بافت دامن سارافن پروانه :
   زمانی که دوتکه جلو و پشت را از کناره‌ها به هم وصل کردیم به این صورت عمل می‌‌کنیم از یک گوشه درز کناری نخ را وصل کـرده بافت را ایـن گـونه شروع می‌‌کنیم 2 زنجیر و یک پایه بلند، 2 زنجیر و یک پایه بلند به فاصله‌های مناسب 2 زنجیر و یک پایه بلند را 4 بار تکرار می‌‌کنیم ، 4 دانه پایه بلند در یک مربع دوباره تکرار بافت از اول یعنی 4 دانه مربع و 4 پایه بلند در یک جا تا آخر رج برگشت  به همان طریقه اول بافته می‌‌شود با این تفاوت که مربع‌ها یعنی 2 زنجیر و یک پایه بلند در داخل مربع‌های رج قبل بافته می‌‌شوند و 4 پایه بلند در وسط چهارپایه بلند رج قبل بافته می‌‌شود و این دو رج را تا بلندی دلخواه ادامه می‌‌دهیم.
   * نکته : این مدل بافت، باعث فون یا کلوش شدن دامن می‌‌شود و هربار یک مربع به مربع‌های بافته شده اضافه می‌‌شود.
  نحوه دورگیری :
  بعد از اتمام بافت با رنگ صورتی برای دورگیری دامن به این صورت عمل می‌کنیم 2 دانه پایه کوتاه 3 زنجیر به اول خودش با پایه کوتاه وصل دوباره 2 دانه پایه کوتاه 3 زنجیر به اول خودش وصل و تا آخر بافت به همین طریق بافته می‌‌شود.
   طریقه بافت بندهای پیچ پیچ دم پروانه :
  به اندازه بلندی دلخواه زنجیر می‌‌بافیم در هر زنجیر 2 دانه پایه کوتاه می‌‌بافیم تا آخر بافت رج برگشت دوباره در هر دانه 2 دانه پایه کوتاه می‌‌بافیم این کار باعث می‌‌شود که بافت ما اضافه شود و پیچ بخورد. تکه جلو و پشت را طبق مدل بافته وقتی کار به پایان رسید کناره‌های کمر را به هم وصل کرده یا دوخته دور تا دور کار طبق بافت ادامه داده تا به اندازه دلخواه برسد در آخر دو بند در پشت و جلو یعنی سرشانه را با روبان صورتی به اندازه 2 متر یعنی هرتکه نیم متر وصل کرده و هنگام پوشیدن به صورت پاپیون وصل می‌‌بندیم.
  طریقه بافت کیف :
  وسایل مورد نیاز :
   1- کلاف 100گرمی              4عدد
  2- کلاف طوسی                    2عدد
  3- کلاف صورتی                  1عدد
  4- قلاب پلاستیکی شماره 3
   طریقه بافت :
   کلاف را دولا کرده و بافته.
   رج 1) با دولای کاموا 22 سانت زنجیر می‌‌بافیم روی زنجیر 22 سانت را با پایه کوتاه می‌‌بافیم برای رج برگشت کار را برنمی گردانیم بلکه دور می‌‌زنیم و دورتا دور زنجیر را با پایه کوتاه می‌‌بافیم به خاطر این که کار ما گود نشود در لا به لای بافت در یک دانه دو دانه پایه بلند می‌‌بافیم به اندازه 6 رج پایه کوتاه دورتا دور بافت را ادامـه می‌‌دهیم. از یک گوشه نـخ صورتی را وصل کـرده و دو رج را بـه صورت 2 دانه صورتی و 2 دانه طوسی می‌‌بافیم دوباره 11 رج را طوسی با پایه کوتاه می‌‌بافیم توجه داشته باشید در تمام این رجها ما بدون اضافه کردن دانه بافت را ادامه می‌‌دهیم بافت ما در این قسمت گود شده است. بـعد از 1 رج دوبـاره دو رج 2 دانه طـوسی و 2 دانه صورتی را می‌‌بافیم.دوباره 23 رج با پایه کوتاه و رنگ طوسی ادامه می‌‌دهیم.
   برای دورگیری لبه کیف مانند لبه کلاه عمل می‌‌کنیم( مراجعه به بافت کلاه).
   طریقه بافت بند کیف :
   بلندی و کوتاهی بند کیف سلیقه‌ای است اگر بخواهید بند بلند باشد تعداد زنجیر بیشتری می‌‌بافیم و اگر بخواهید بند کوتاه باشد از تعداد کمتری زنجیر استفاده می‌‌کنیم. به اندازه 7 سانت از هر دو طرف کیف را در نظر می‌‌گیریم بعد از 7 سانتی متر از سمت راست کیف نخ را وصل کرده به اندازه دلخواه زنجیر می‌‌بافیم ( بلندی و کوتاهی) ادامه زنجیر را به قبل از 7 سانتی متر سمت چپ وصل می‌‌کنیم کار را برمی گردانیم و روی زنجیر را با پایه کوتاه می‌‌بافیم تا آخر دوباره رج را با پایه کوتاه ادامه می‌‌دهیم ( یعنی 2رج)
   رج 3) 2 دانه پایه کوتاه ، 3 زنجیر به اول خودش وصل ،2 دانه پایه کوتاه 3 دانه زنجیر به اولین دانه خودش وصل تا آخر بند، بند دیگر را نیز به همین صورت می‌‌بافیم.
  * نکته : به خاطر این که کیف زیباتر جلوه کند بند کیف را دو رنگ می‌‌بافیم.
  طریقه بافت پاپیون :
   بافت پاپیون مراجعه شود به بافت پاپیون کلاه با این تفاوت که پاپیون کیف دو رنگ بافته می‌‌شود.
  طریقه بافت کلاه لبه دار دخترانه 11 سال
   وسایل مورد نیاز :
   1- کلاف 100 گرمی طوسی      2 عدد
   2- کلاف 100 گرمی صورتی      1عدد
  3- قلاب پلاستیکی شماره 3
  طریقه بافت :
  کلاه از بالا بافته می‌‌شود کاموا را دولا می‌‌کنیم و می‌‌بافیم.
   رج 1) 3 دانه زنجیر بافته دو سرزنجیر را با پایه کوتاه به هم وصل می‌‌کنیم یک دایره کوچک به وجود می‌‌آید دورتا دور دایره را با پایه کوتاه می‌‌بافیم و به خاطر این که کار ما گود نشود در لا به لای بافت در یک دانه زنجیر 2 پایه کوتاه بافته شود. بافت را دور تا دور ادامه می‌‌دهیم تـا بـه صورت یک دایـره بـه شعاع 12 سانتی متر بـرسد یعنی وقتی متر را از نقطه شروع بافت گذاشتیم تا لبه کار بـه انـدازه 12 سانت باشد. از این به بعد بافت ما به این صورت ادامه پیدا می‌‌کند دور تا دور بافت را ادامه می‌‌دهیم با این تفاوت که در بافت قبلی ما برای این که کار گود نشود و یک دایره پهن داشته باشیم در لا به لای بافت دانه اضافه می‌‌کردیم یعنی در یک پایه کوتاه رج قبل 2 دانه پایه کوتاه می‌‌بافیم ولی در این قسمت بافت باید کار ما گود شود و به این دلیل دیگر هیچ دانه‌ای اضافه نخواهیم کرد و بافت را دور تا دور را با پایه کوتاه ادامه می‌‌دهیم و چون هیچ دانه‌ای اضافه نمی‌شود کار ما خود به خود گود می‌‌شود به همین صورت 7 سانت دیگر ادامه می‌‌دهیم.
   
  * نکته : 7 سانت از بافت اولیه یعنی شروع بافت را که بافـتیم نخ را عوض کـرده و بـا کـاموای صورتی یک رج می‌‌بافیم،5 رج دیگر طوسی می‌‌بافیم دوباره کاموا را عوض کرده و یک رج دیگر صورتی می‌‌بافیم ، 7 رج دیگر طوسی می‌‌بافیم و بعد به این صورت یعنی 2 دانه طوسی و 2 دانه صورتی می‌‌بافیم و بعد به این صورت یعنی 2 دانه طوسی و 2 دانه صورتی می‌‌بافیم و این رج را دوبار تکرار می‌‌کنیم.
  طریقه بافت پاپیون تزیینی :
  کوچکی و بزرگی پاپیون هم بسته به سلیقه شخص دارد اگر بخواهیم پاپیون بزرگ باشد تعداد دانه‌های زنجیر را بیشتر می‌‌گیریم و اگر بخواهیم پاپیون کوچک باشد تعداد دانه‌ها را کمتر می‌‌بافیم در اینجا ما به 15 دانه زنجیر نیاز داریم.
  رج 1)‌ 15 دانه زنجیر بافته روی زنجیرها را با پایه کوتاه در هر دانه زنجیر ادامه می‌‌دهیم 20 رج می‌‌بافیم بعد از بافتن 20 رج وسط پاپیون را در نظر گرفته و با یک نخ و سوزن وسط پاپیون را دوخته و محکم می‌‌کشیم نخ کشیده شده باعث می‌‌شود که بافت به صورت یک پاپیون دربیاید. تا آنجایی که امکان دارد نخ را می‌‌کشیم و بعد نخ را محکم می‌‌کنیم. برای شکوفه پاپیون به این صورت عمل می‌‌کنیم 6 دانه زنجیر بافته دوسر زنجیر را با پایه کوتاه به هم وصل می‌‌کنیم دو زنجیربافته 2 پایه بلند در وسط زنجیر می‌‌بافیم ، 3 زنجیر بافته و به اولین دانه خودش وصل می‌‌کنیم دوباره 2 پایه بلند در کنار خودش با پایه کوتاه وصل می‌‌کنیم، 2 پایه بلند 3 زنجیر به اول خودش وصل دوباره 2 پایه بلند در کنار خودش با پایه کوتاه وصل این عمل 3بار تکرار می‌‌شود یعنی ما در وسط 6 دانه زنجیر 3 گلبرگ خواهیم داشت. این شکوفه را هم توسط نخ و سوزن به وسط پاپیون می‌‌دوزیم.
  طریقه بافت لبه کلاه :
   لبه کلاه چون باید چین زیادی داشته باشد رج را به این صورت شروع می‌‌کنیم یک دانه پایه کوتاه دوباره در همان دانه یک دانه پایه کوتاه یعنی دور تا دور بافت را با 2 دانه پایه کوتاه داشته باشد رج را به این صورت شروع می‌‌کنیم یک دانه پایه کوتاه دوباره در همان دانه یک دانه پایه کوتاه یعنی دور تا دور بافت را با 2 دانه پایه کوتاه داشته باشد رج را به این صورت شروع می‌‌کنیم یک دانه پایه کوتاه دوباره در همان دانه یک دانه پایه کوتاه یعنی دور تا دور بافت را با 2 دانه پایه کوتاه داشته باشد رج را به این صورت شروع می‌‌کنیم یک دانه پایه کوتاه دوباره در همان دانه یک دانه پایه کوتاه یعنی دور تا دور بافت را با 2 دانه پایه کوتاه در یک دانه پایه کوتاه رج قبل ادامه می‌‌دهیم در دو رج این کار تکرار می‌‌کنیم و اگر لازم شد در رجهای بعدی هم در لا به لای بافت دانه اضافه می‌‌کنیم لبه کلاه را نیز به اندازه 10 رج یا 6 سانت می‌‌بافیم برای دور آخر لبه کلاه از کاموای صورتی استفاده می‌‌کنیم.
  طریقه دورگیری لبه کلاه :
   به این صورت که دو دانه پایه کوتاه می‌‌بافیم 3 دانه زنجیر به اولین دانه خودش وصل کرده دوباره 2 دانه پایه کوتاه،3 دانه زنجیر به اولین دانه خودش وصل کرده و تا آخر دور تا دور کار را ادامه می‌‌دهیم در این جا کلاه ما به پایان رسیده است. امیدوارم مادران عزیز و هنرمند بتوانند به عنوان هدیه تولد این ست بافتنی که شامل سارافن، کلاه، کیف و پاپوش است را ببافند آن را به دختران عزیز خود بدهند.
   طریقه بافت پاپوش (بافت دومیل )
   وسایل مورد نیاز :
  1- کلاف 100 گرمی     2عدد طوسی و صورتی
   2- میل شماره 4
  3- یک متر کش قیطانی باریک
   طریقه بافت :
  کاموای طوسی و صورتی دو لا شود. 80 دانه سرانداخته (بافت رکن).
  رج 1) همه از زیر
   رج 2) همه از زیر تا 16 رج این دو رج را ادامه می‌‌دهیم. بعد از پایان 16 رج همه دانه‌ها دانه به دانه با کش قیطانی کور می‌‌کنیم یعنی به جای کاموا کش را از سررج وصل کرده دور انگشت پیچیده محکم می‌‌کشیم و دانه دانه ،80 دانه را کور می‌‌کنیم کش باید حتماً کشیده شود بعد بافته شود این کار ما باعث می‌‌شود که لبه پاپوش جمع شود و بهتر توی پا جا بگیرد. در این جای بافت ما یک مستطیل بافته شده داریم که یک لبه آن جمع شده است و از سمت کنار بافت و لبه پایین بافت ما با نخ و سوزن بافت را می‌‌دوزیم. بعد از دوخته شدن پاپوش ما آماده پوشیدن است. برای پاپیون تزیینی هم مراجعه شود به طریقه بافت پاپیون در کلاه لنگه دیگر پاپوش را به همین صورت می‌‌بافیم.
  آموزش گام به گام قلاب بافی 3 - 1 آموزش گام به گام قلاب بافی 3 - 2 آموزش گام به گام قلاب بافی 3 - 3 آموزش گام به گام قلاب بافی 3 - 8 آموزش گام به گام قلاب بافی 3 - 4 آموزش گام به گام قلاب بافی 3 - 7 آموزش گام به گام قلاب بافی 3 - 5 آموزش گام به گام قلاب بافی 3 - 6 
  نوشته شده در يکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت 10:42 توسط : رز ابی | دسته : آموزش گام به گام قلاب بافی | 323 بازدید
 • []


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات