درباره

انواع مدل های بافت،دستبافت،نمونه مدل های لباس دستبافت


مدل های بافت،بافتنی،پیراهن دستبافت،کت دستبافت،بلوز و دامن دستبافت،مدل کلاه,مدل شنل دستبافت

دسته بندي ها

جستجو

امکانات


برچسب‌ها: ,
نوشته شده در شنبه 20 مرداد 1397 ساعت 7:43 توسط : رز ابی | دسته : | بازدید

 •  

    طریقه بافت کت کوتاه آستین گشاد توری سبز رنگ با بافت قلاب روژین
   وسایل مورد نیاز :
   1- کلاف 100 گرمی روشن      3عدد
   2- کلاف تیره                        1عدد
   3- قلاب شماره 3 پلاستیکی

  سارافون با بافت پولک, آموزش قلاب بافی ,آموزش قلاببافی ,زنگ قلاب بافی, بافت سارافن ,سارافون قلاب بافی, بافت پولک, موتیف ,بافت کت کوتاه ,دورگیری کت, طریقه بافت کلاه روژین ,طریقه بافت شال گردن فانتزی ,بافت کلاه فانتزی ,مدل پیچ طنابی
   
  طریقه بافت :
  با سانتی متر از گودی گردن تا خط شکم را اندازه گرفته به همان اندازه زنجیر بافته.  رج 1) 4 دانه زنجیر بافته و در چهارمین دانه یک پایه بلند می‌بافیم 2 زنجیر در سومین دانه یک پایه بلند 2 زنجیر در سومین دانه یک پایه بلند تا آخر بافت.  رج 2 ) 4 زنجیر یک پایه بلند در اولین مربع 2 زنجیر و یک پایه بلند در سومین مربع 2 زنجیر و یک پایه بلند در چهارمین مربع تا آخر بافت. شروع هررج را با 4 زنجیر و وسط بافت را با 2 زنجیر ادامه می‌دهیم. رج 2 را تا 25 رج ادامه می‌دهیم.  ما برای این کت دو تکه جدا از این 25 رج را لازم داریم. وقتی این دو تکه 25 رج بافته شد که در اصل 2 تا بافت مستطیل شکل خواهیم داشت.  برای وصل این دو تکه ما نیاز به 4 دانه گل یا موتیف داریم.
   طریقه بافت موتیف :
  دور 1) 6 دانه زنجیر بافته دو سر زنجیر را با پایه کوتاه به هم وصل می‌کنیم.  دور 2) 2 زنجیر بافته داخل حلقه بدست آمده را با 16 پایه بلند پر می‌کنیم.  دور 3) 3 زنجیر بافته یک پایه بلند را رد کرده در پایه دوم با پایه کوتاه وصل می‌کنیم 3 زنجیر در پایه چهارم با پایه کوتاه وصل می‌کنیم تا آخر بافت که باید 8 حلقه 3 زنجیره روی کار داشته باشیم.  دور 4) 2 زنجیر بافته و در اولین حلقه 4 دانه پایه بلند می‌بافیم 2 زنجیر در حلقه دوم 4 پایه بلند بافته تا آخر بافت به همین صورت بافته می‌شود.  دور 5 ) کار را بر می‌گردانیم در پشت کار 4 پایه بلندهای رج قبل 3 دانه زنجیر بافته و به انتهای 4 پایه بلند با پایه کوتاه وصل می‌کنیم.3 زنجیر در انتهای 4 پایه بلند دوم با پایه کوتاه وصل تا آخر بافت.  دور 6) کار را بر می‌گردانیم 3 زنجیر بافته در داخل حلقه پشت 4 پایه بلند ، 6 پایه بلند بافته ، 3 زنجیر و دور حلقه بعدی 6 پایه بلند بافته تا آخر. 4 پایه بلندها گلبرگ‌های گل ما را تشکیل می‌دهند. رج 5 و 6 را یک بار دیگر تکرار می‌کنیم با این تفاوت که در پشت گلبرگ به جای 3 زنجیر 4 دانه بافته شود و در رج بعد داخل 4 زنجیر 7 یا 8 پایه بلند بافته تا آخر که در اصل ما یک گل داریم با 2 ردیف و 8 گلبرگ 4 دانه گل یا موتیف را به همین صورت می‌بافیم وقتی کار بافت موتیف ها به پایان رسید.  دو تا بافت مستطیل شکل را کنار هم گذاشته و توسط موتیفها به هم وصل می‌کنیم. ابتدا 4 دانه موتیف ها را به هم وصل کرده بعد از کناره ها به دو تا مستطیل‌های بافته شده وصل می‌کنیم بعد از وصل موتیف ها کاررا دو لا کرده و از قسمت باز بافت از لبه کار از هر دو طرف تا 10 رج بافت مربع را به هم می‌دوزیم.
   طریقه بافت دورگیری کت :
   از آخر 10 رج که به هم دوخته شد نخ را وصل کرده بافت را به این صورت ادامه می‌دهیم 8 زنجیر بافته در دومین مربع با پایه کوتاه وصل 8 زنجیر و یک پایه کوتاه در چهارمین مربع تا آخر بافت دورتا دور کار. رج 2) 8 زنجیر و یک پایه کوتاه در حلقه اول 8 زنجیر و یک پایه کوتاه در حلقه دوم تا آخر کار تا 8 رج، رج 2 را ادامه می‌دهیم. در آخر دورتادور کت را با یک بافت مربع یعنی 2 زنجیر و یک پایه بلند ادامه می‌دهیم. وقتی مربع آخر به مربع اول رسید 2 زنجیر بافته و 4 پایه بلند در اولین مربع و با پایه کوتاه در مربع سوم وصل می‌کنیم. 4 پایه بلند در مربع چهارمی و با پایه کوتاه در مربع پنجمی وصل می‌کنیم تا آخر بافت کت ما در اینجا به پایان می‌رسد. لبه آستین ها را هم به همان صورت دورگیری می‌کنیم.
  سارافون با بافت پولک, آموزش قلاب بافی ,آموزش قلاببافی ,زنگ قلاب بافی, بافت سارافن ,سارافون قلاب بافی, بافت پولک, موتیف ,بافت کت کوتاه ,دورگیری کت, طریقه بافت کلاه روژین ,طریقه بافت شال گردن فانتزی ,بافت کلاه فانتزی ,مدل پیچ طنابی

  طریقه بافت کلاه روژین :
  وسایل مورد نیاز :
   1- کلاف 100 گرمی     اعدد
  2– قلاب پلاستیکی شماره 3
   طریقه بافت :
   6 دانه زنجیر بافته داخل زنجیر را با پایه بلند پر کرده .
   رج 1) 2 زنجیر و یک طرح فندقی بافته 2 زنجیر و یک طرح فندوقی. طرح فندوقی به این صورت بافته می‌شود که قلاب را برای بافتن پایه بلند در داخل مربع برده و بدون اینکه کور کنیم 4 بار تکرار می‌کنیم بعد در آخر همه دانه ها را یک جا کور می‌کنیم. یعنی 4 دانه پایه بلند بدون اینکه جدا کور شوند یک جا کور می‌کنیم. این بافت را تا 7 رج ادامه می‌دهیم. با این تفاوت که هر رج یک دانه به زنجیرها و یک دانه به طرح فندوقی اضافه می‌کنیم و در این 7 رج نباید کار ما گود شود. اگر دیدیم کار دارد گود می‌شود به تعداد زنجیرها اضافه می‌کنیم. وقتی 7 رج به پایان رسید دور تا دور کلاه را با 2 زنجیر و یک پایه بلند یعنی بافت مربع را تا 12 رج ادامه می‌دهیم. در اینجا بافت کلاه ما به پایان می‌رسد. یک گل یا موتیف هم در کت به کار برده‌ایم را برای کلاه می‌بافیم و در یک گوشه برای تزیین استفاده می‌کنیم.
  سارافون با بافت پولک, آموزش قلاب بافی ,آموزش قلاببافی ,زنگ قلاب بافی, بافت سارافن ,سارافون قلاب بافی, بافت پولک, موتیف ,بافت کت کوتاه ,دورگیری کت, طریقه بافت کلاه روژین ,طریقه بافت شال گردن فانتزی ,بافت کلاه فانتزی ,مدل پیچ طنابی
  طریقه بافت شال گردن رز :
   وسایل مورد نیاز :
  1- کلاف ضخیم 100 گرمی طوسی 1عدد
   2- کلاف 100 گرمی صورتی  2عدد
  3- قلاب پلاستیکی شماره 10
  طریقه بافت :
   15 دانه زنجیر بافته دو سر زنجیر را با پایه کوتاه به هم وصل کرده داخل دایره بدست آمده را با 2 زنجیر و 7 پایه بلند می‌بافیم و در کنار خودش با پایه کوتاه وصل می‌کنیم، 2 زنجیر 7 پایه بلند در کنار خودش با پایه کوتاه وصل و در داخل دایره باید 5 گلبرگ 7 پایه بلندی داشته باشیم.  رج 2 ) کار را برمی گردانیم 5 دانه زنجیر بافته و به آخر گلبرگ اولی با پایه کوتاه وصل می‌کنیم، 5 زنجیر بافته به انتهای گلبرگ دومی با پایه کوتاه وصل تا آخر بافت.  رج 3 ) کار را برمی گردانیم 2 زنجیر بافته و در حلقه پشت گلبرگ 9 دانه پایه بلند می‌بافیم و در کنار خودش با پایه کوتاه وصل می‌کنیم 2 زنجیر و 9 پایه بلند در حلقه پشت گلبرگ دومی تا آخر حلقه ها به همین صورت می‌بافیم.  رج 4) کا را برمی گردانیم و 7 زنجیر بافته و به پشت گلبرگ رج قبل در انتها با پایه کوتاه وصل می‌کنیم، 7 زنجیر بافته به انتهای گلبرگ دوم با پایه کوتاه وصل تا آخر گلبرگ ها به همین صورت می‌بافیم.
  رج 5 ) کار را برمی گردانیم و در حلقه پشت گلبرگ 2 زنجیر و 11 دانه پایه بلند می‌بافیم در کنار خودش با پایه کوتاه وصل می‌کنیم، 2 زنجیر و 11 دانه پایه بلند در حلقه دوم تا آخر حلقه ها به همین صورت می‌بافیم به گلبرگ 11 دانه‌ای اول که رسیدیم 3 دانه زنجیر بافته و با پایه کوتاه به اولین پایه بلند وصل کرده 3 زنجیر و با پایه کوتاه به دومین پایه بلند وصل و تا آخر که ما باید روی 11 پایه بلند 11 حلقه 3 زنجیره داشته باشیم، که محل اتصال ریشه‌های ما را تشکیل می‌دهند. در اینجا کار گل ما به پایان رسیده است. بافت و وصل ریشه ها با کاموای صورتی 100 دانه بافته و به اولین حلقه 3 زنجیره وصل می‌کنیم دوباره 100 دانه زنجیر بافته و نخ را قطع می‌کنیم به همین صورت 11 رشته 100 دانه‌ای خواهیم داشت.  امیدوارم که خانم‌های عزیز این شالگردن زیبا را ببافند و مورد استفاده قرار بدهند.
  سارافون با بافت پولک, آموزش قلاب بافی ,آموزش قلاببافی ,زنگ قلاب بافی, بافت سارافن ,سارافون قلاب بافی, بافت پولک, موتیف ,بافت کت کوتاه ,دورگیری کت, طریقه بافت کلاه روژین ,طریقه بافت شال گردن فانتزی ,بافت کلاه فانتزی ,مدل پیچ طنابی
  طریقه بافت شال گردن فانتزی ( قلاب بافی)
   وسایل مورد نیاز :
  1- کلاف 100 گرمی         2عدد
   2- قلاب پلاستیکی شماره 3
  طریقه بافت :
   20 دانه زنجیر بافته دوباره 14 دانه زنجیر بافته و به اول خودش با پایه کوتاه وصل می‌کنیم. کار را برمی گردانیم 14 دانه دیگر زنجیر بافته و به اول خودش وصل می‌کنیم این کار را آنقدر ادامه می‌دهیم تا بافت ما به یک متر برسد.
  * نکته : توجه داشته باشید بعد از بافتن 14 زنجیر حتماً باید کار را برگردانیم و بعد 14 دانه دیگر را ببافیم.  بعد از یک متر بافت در انتها کار را با 20 دانه زنجیر به پایان می‌رسانیم. یعنی در اصل دو سر زنجیر ما یعنی شروع با 20 دانه و پایان هم با 20 دانه زنجیر خاتمه پیدا می‌کند. دو سر شال را با منگوله تزیین می‌کنیم و سر شال گردن نیز به فاصله هر حلقه یک منگوله وصل می‌کنیم.
   طریقه ساخت منگوله :
   به اندازه 40 دور کاموا را روی 4 انگشت دست می‌پیچانیم بعد حلقه ها را از دست درآورده با یک نخ وسط حلقه ها را محکم می‌بندیم. بعد با قیچی دو طرف حلقه ها را قیچی می‌کنیم و تمام نخها را مساوی قیچی می‌کنیم منگوله ما آماده شده است.
   طریقه بافت کلاه فانتزی ( قلاب بافی):
   این کلاه دو تکه بافته می‌شود.
  وسایل مورد نیاز :
   1- کلاف دورنگ 100 گرمی         2 عدد
   2- قلاب پلاستیکی شماره 3
  طریقه بافت تکه اول :
  6 دانه زنجیر بافته داخل زنجیرها را با پایه بلند پر می‌کنیم و روی پایه بلندها را با پایه بلند بدون زنجیر دورتادور تا 12 رج ادامه می‌دهیم کار ما نباید گود شود. اگر احساس کردیم گود می‌شود در لا به لای بافت در یک پایه بلند دو پایه بلند می‌بافیم بعد از 12 رج بافت ، بافت ما به پایان می‌رسد.
   بافت تکه دوم یعنی تکه توری :
  6 دانه زنجیر بافته داخل زنجیر را با 16 پایه بلند پر می‌کنیم دو سر پایه بلندها را با پایه کوتاه به هم وصل می‌کنیم. 8 دانه زنجیر بافته و یک پایه درمیان با پایه کوتاه وصل می‌کنیم دوباره 8 زنجیر و یک پایه درمیان با پایه کوتاه وصل تا آخر می‌بافیم.
   رج 2) 8 دانه زنجیر بافته و در وسط اولین حلقه رج قبل با پایه کوتاه وصل می‌کنیم دوباره 8 زنجیر ودر وسط حلقه دوم با پایه کوتاه وصل می‌کنیم 8 رج به همین صورت بافته می‌شود. بعد از 8 رج دو تکه بافته شده را روی هم قرار داده و به این صورت به هم وصل می‌کنیم از 8 دانه زنجیرها 4 دانه را بافته و به تکه اول وصل می‌کنیم، دوباره 4 دانه زنجیر بافته و به اولین حلقه وصل می‌کنیم.
  * نکته : تکه اول که بافته شد باید زیر تکه توری قرار بگیرد.
   دوباره 4 زنجیر به فاصله 4 پایه بلند با پایه کوتاه وصل 4 زنجیر و به حلقه بافت توری وصل تا آخر بافت به همین صورت دور تا دور دو تکه را وصل می‌کنیم.
  طریقه بافت دور تا دور کلاه یا لبه کلاه :
  با پایه کوتاه به اندازه 6 رج دور تا دور کلاه را جمع می‌کنیم در این قسمت کلاه ما کاملاً گود می‌شود. وقتی دور تا دور لبه کلاه را بافتیم دور تا دور کلاه را اندازه گرفته و تقسیم بر 3 می‌کنیم یک قسمت را در نظر گرفته و برای نقاب کلاه به این صورت می‌بافیم.  رج 1) 2 دانه زنجیر و 3 پایه بلند بعد در کنار خودش با پایه کوتاه وصل، 2 زنجیر 3 پایه بلند در کنار خودش وصل بافت را تا آخر آنجایی که اندازه گرفته بودیم می‌بافیم و هربار هریک رج درمیان از دوطرف کار دو تا از 3 پایه بلندها را رد می‌کنیم و کار را برمی گردانیم تا تعداد 3 پایه بلندهای ما به 3 تا 4 دانه برسد.  کلاه ما در اینجا به پایان رسیده امیدوارم که خانم‌های عزیز این کلاه و شال گردن را بافته و مورد استفاده قرار بدهند.
  سارافون با بافت پولک, آموزش قلاب بافی ,آموزش قلاببافی ,زنگ قلاب بافی, بافت سارافن ,سارافون قلاب بافی, بافت پولک, موتیف ,بافت کت کوتاه ,دورگیری کت, طریقه بافت کلاه روژین ,طریقه بافت شال گردن فانتزی ,بافت کلاه فانتزی ,مدل پیچ طنابی
   
  طریقه بافت تونیک سایه بافت دومیل :

   وسایل مورد نیاز :
   1- کلاف 100 گرمی‌        6عدد
   2- میل شماره 5 یا 5/4
   طریقه بافت :
  160 دانه سرانداخته شود.
   رج 1 ) همه از زیر
  رج 2) همه از رو رج 3) با بافت لوزی ادامه پیدا می‌کند. طریقه بافت طرح لوزی ژوردار : مدل به 10 دانه تقسیم شده به اضافه 1به اضافه حاشیه.
  رج 1) یک ژته، یک سوژه ساده، 5 تا از زیر، 2 تا یکی، یک ژته، یکی از زیر.
   رج 2 و تمام رج‌های جفت همه از رو.
  رج 3) یکی از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، 3 تا از زیر، 2 تا یکی، یک ژته، 2 تا از زیر.
   رج 5 ) 2 تا از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، یکی از زیر، 2 تا یکی، یک ژته ، 3 تا از زیر.
   رج 7) 3 تا از زیر، یک ژته، یک سوژه دوبل، یک ژته، 4 تا از زیر.
  رج9) 2 تا از زیر، 2 تا یکی، یک ژته، یکی از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، 3 تا از زیر.
   رج 11) یکی از زیر، 2 تا یکی، یک ژته، 3 تا از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، 2 تا از زیر.
   رج ) 13 2 تا یکی، یک ژته، 5 تا از زیر، یک ژته، یک سوژه ساده، یکی از زیر.
  رج 15) اولین دانه را با دانه حاشیه ببافید( کور کنید) یک ژته، 7 تا از زیر، یک ژته یک سوژه دوبل.
   با این طرح بافت را تا 30 سانت ادامه داده بعد از 30 سانت دانه ها را تقسیم بر 2 کرده، نصف دانه ها را طبق مدل بافته تا اندازه گشادی یقه یعنی 30 سانت این تعداد دانه را در یک میل جداگانه قرار داده و دانه‌های بعدی را هم طبق مدل داده شده به اندازه همان 30 سانت بافته وقتی تعداد دانه‌های تقسیم شده به هم رسیدند. همه دانه‌ها را در یک میل قرار داده و دوباره 30 سانت دیگر می‌بافیم در اینجا بالاتنه ما یعنی تکه پشت و جلو آستین ها با هم بافته شده است.
  طریقه بافت یقه :
   در بالای کار یک شکاف داریم دورتادور شکاف را دانه گرفته و بصورت کشباف 2 دانه‌ای 2 دانه از زیر، 2 دانه از رو ادامه می‌دهیم تا اندازه دلخواه بلندی و کوتاهی یقه بسته به سلیقه شخصی دارد. بعد همه دانه ها را کور کرده، قسمت پایین بافت باز است به اندازه دور کمر از وسط بافت جدا کرده و دو طرف بافت را برای آستین می‌دوزیم بعد قسمتی که برای دورکمر در نظر گرفته بودیم را دور تا دور دانه گرفته و با بافت کشباف 2 دانه‌ای یعنی 2 تا از زیر و 2 تا از رو بافت را ادامه داده و به اندازه 50 سانت بافت کشباف را ادامه می‌دهیم در آخر همه دانه ها را کور کرده و دورگیری یقه و دور آستین ها را هم طبق سلیقه شخصی انجام می‌دهیم.
  مدل نخودی :
  مدل به 4 دانه تقسیم شده به اضافه حاشیه.
   رج 1) 2 دانـه از زیـر بـرای حاشیه، 3 دانـه یکی ازرو، یـکی از زیـر بـدون اینکـه از میـل خـارج کـنیـم یـک ژتـه، دوبـاره یـکی از زیـر( یعنی یک دانه را 3 دانه می‌کنیم) 3 دانه یکی از رو، یک دانه را 3 دانه می‌کنیم از زیر.
   رج 2) رج 2 و تمام رجهای جفت همه از رو.     
   رج 3) مانند رج یک بافته می‌شود با این تفاوت که دانه ها جابجا می‌شوند به این صورت در رج یک اول 3 دانه را یکی از رو می‌کردیم ولی در رج3 اول یک دانه را 3 دانه می‌کنیم بعد 3 دانه یکی از رو.
  سارافون با بافت پولک, آموزش قلاب بافی ,آموزش قلاببافی ,زنگ قلاب بافی, بافت سارافن ,سارافون قلاب بافی, بافت پولک, موتیف ,بافت کت کوتاه ,دورگیری کت, طریقه بافت کلاه روژین ,طریقه بافت شال گردن فانتزی ,بافت کلاه فانتزی ,مدل پیچ طنابی
  ژور دندهای :
  مدل به 4 دانه تقسیم شده به اضافه حاشیه.
  رج 1) 3 تا از زیر یکی از رو.
   رج 2) رج 2 و تمام رجهای جفت همان طوریکه دانه ها دیده می‌شوند.
   رج 3) یک ژته، یک سوژه دوبل، یک ژته، یکی از رو.
  رج 5) تکرار رج 1.
  مدل لوزی :
  مدل به 20دانه تقسیم شده است.
  رج 1) 8 دانه از رو، 4 دانه از زیر، 8 دانه از رو.
   رج 2) رج 2 و تمام رجهای جفت همانطوریکه دانه دیده می‌‌شوند بافته می‌‌شود.
   رج 3) 8 دانه از رو ، 4 دانه را از میل خارج کرده با میل سمت راست 2 دانه دوم را از پشت گرفته و با میل سمت چپ 2 دانه اول را از رو گرفته 2 دانه میل راست را به میل سمت چپ می‌‌دهیم و 4 دانه را از زیر می‌‌بافیم.  رج 5) 6 دانه از رو، دو دانه از زیر و 2 دانه از رو را از میل خارج کرده با میل سمت راست دودانه از زیر را از رو گرفته و با میل سمت چپ 2 دانه از رو را از پشت گرفته 2 دانه از زیر را از زیر می‌‌بافیم 2 دانه از رو را از رو می‌‌بافیم، 2 دانه از زیر دو دانه از رو بعدی را نیز از میل خارج کرده با میل سمت چپ 2 دانه از زیر را از رو با میل سمت راست 2 دانه از رو را از پشت گرفته 2 دانه از رو را از رو بافته، 2 دانه از زیر را از زیر می‌‌بافیم به همین صورت هریک رج درمیان از دانه‌های 8 دانه‌ای 2 دانه را کم می‌‌کنیم و به وسط لوزی می‌‌دهیم تا زمانی که 2 دانه باقی بماند( نصف لوزی). تا اینجا لوزی ما باز شده و یک نصف لوزی بافته شده است برای این که لوزی ما کامل شود به این صورت عمل می‌‌کنیم. 2 دانه از رو، 2 دانه از زیر و 2 دانه از رو را از میل خارج کرده با میل سمت چپ 2 دانه از زیر را از رو گرفته، 2 دانه از رو را با میل سمت چپ از پشت گرفته 2 دانه از رو را از رو می‌‌بافیم 2 دانه از زیر را از زیر می‌‌بافیم دوباره 2 دانه از رو و 2 دانه از زیر را از میل خارج کرده با میل سمت راست دودانه از زیر را از رو گرفته با میل سمت چپ 2 دانه از رو را از پشت گرفته 2 دانه از زیر را از زیر می‌‌بافیم 2 دانه از رو را از رو می‌‌بافیم به همین صورت بافت را ادامه می‌‌دهیم و هربار به تعداد دانه‌های کناری اضافه و از تعداد دانه‌های وسط لوزی کم خواهیم کرد. تا 4 دانه از زیر دوباره به هم برسند و دوباره از رج 3 بافت را تکرار می‌‌کنیم.
  سارافون با بافت پولک, آموزش قلاب بافی ,آموزش قلاببافی ,زنگ قلاب بافی, بافت سارافن ,سارافون قلاب بافی, بافت پولک, موتیف ,بافت کت کوتاه ,دورگیری کت, طریقه بافت کلاه روژین ,طریقه بافت شال گردن فانتزی ,بافت کلاه فانتزی ,مدل پیچ طنابی
  مدل پیچ طنابی :
  مدل به 20 دانه تقسیم شده است.  رج 1) 4 تا از زیر 2 تا از رو،4 تا از زیر. رج 2) رج 2 و تمام رجهای جفت همانطوریکه دانه ها دیده می‌شوند.  رج 1 و 2 را 8 بار تکرار می‌کنیم. 
  رج 9) 4 تا از زیر، 2 تا از رو، 8 دانه را از میل خارج کرده با میل سمت راست 4 دانه را از پشت گرفته و با میل سمت چپ 4 دانه اول را از رو گرفته 4 دانه میل سمت راست را به میل سمت چپ می‌دهیم و 8 دانه را از زیر می‌بافیم 2 تا از رو 4 تا از زیر. 

  به همین صورت هر 8 رج یک بار این جابجایی دانه ها را انجام می‌دهیم.

  نوشته شده در يکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت 10:40 توسط : رز ابی | دسته : آموزش گام به گام قلاب بافی | 357 بازدید
 • []


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات